Profsys AS

Integrator – FDV, HMS og internkontroll


Utvikling

Integrator fremover . . .

Endring av Webteknologien, antallet brukere og daglig bruk, påvirker utviklingen mot et intelligent hjelpeverktøy. Den ”gammeldagse” veien frem til ferdig produkt med utvikling, testing, design, installering etc. er borte.

Dataprogrammer blir en tjeneste som vil være tilgjengelig i utviklingsfasen med det resultat at brukere kontinuerlig får tilgang til den siste versjonen. Dette oppnår de på bekostning av den tidligere tungvinte installasjon av programmer, en ofte vanskelig konfigurasjon av maskiner pluss alle oppgraderinger.

Det medfører at brukerne blir en ”aktiv” del av utviklingen.

De ønsker som kunder har, forbedringspostene, blir en kontinuerlig prosess mot et stadig bedre system. Produktet får ikke lenger en karakter av å bli levert som ”ferdig vare”. Det blir i stedet en leveranse i stadig endring i takt med løpende forventninger, ønsker og tilpasninger i forhold til kundenes eget behov.

Fremdriften vil resultere i en hurtigere utvikling, raskere og hyppigere oppdateringer samt at utprøving vil bli gjennomført i en langt mer reel hverdag. Det vil mest sannsynlig også gå mot mer integrasjon via mer åpne tilganger(kildekoder, ”programmer som snakker samme språk”) og et nærmere forhold mellom kunde og leverandør som utvilsomt, og med positivt fortegn, lettere vil tilpasse seg fremtidens krav.

Hva betyr dette for meg?

Bruk av Internett på PC og eller PDA krever i utgangspunktet ingen spesielle datakunnskaper. Men, det fordrer at de som tar programmene i bruk må kjenne sin egen bransje og hvilke oppgaver som skal løses mht. forskrifter, lover, normer, standarder etc..

Det viktigste er at brukerne ser tastaturet som et svært viktig og godt hjelpemiddel. Det får den samme betydningen som hammern og skrutrekkern hadde. De har begge fått en god ”konkurrent” i elektroverktøy man i dag ikke vil være foruten.

Andre

  • IFC, IAI er en åpen standard som tar i bruk BM/BygningsModeller; IFC Industry Foundation Classes
  • Å ta i bruk BM vil gi som resultat ca 30% reduserte administrasjonskostnader ved håndtering av tegninger, teknisk informasjon, oppdateringer og annen informasjon vedrørende det enkelte prosjektet.
  • EuroFM er en europeisk FM (Facility Management) organisasjon med kontakt i 60 organisasjoner i 15 land.
  • DFM – Dansk Facility Management. Europeisk Standardisering av Facilities Management er på vei!

Info om alternativer, se:

Profsys Integrator er med og tar aktivt del i denne utviklingen når etterspørselen blir en del av hverdagen for aktørene i bransjene.