Profsys AS

Integrator – FDV, HMS og internkontroll


Linker

FDV og FM

Nordic FM
IAI Forum Norge, Modeller, Objektklasser
IAI International
DDS Data Design System
Nelfo verdenspremiere på samhandling
Autodesk
Euro FM
DFM DanskFacilities management
NTNU Senter for eiendomsutvikling og frovaltning

HMS Helse, Miljø & Sikkerhet

HMS Etatene
Internkontrollforskriften
Veiledning til Internkontrollforskriten
Internkontroll i sameier, borettslag mm
UIO Hva er Internkontroll
Kredittilsynet Internkontroll
Kommuneforlaget Internkontroll og arbeidsmiljø

BYGG

NRL Norske Røleggerbe
Byggforsk
NBEF Norges Bygg- og eiendomsforening
BNL Byggenæringens Landsforening
Næringseiendom
Byggmesterforbundet

VVS

NRL Norske Røleggerbedrifters landsforening-VVS
NVEF Norsk Ventilasjon og Energiteknisk Forening
VBL Ventilasjon- og Blikkenslagerbedriftenes Landsforening
VVS Foreningen

Elektro

Nelfo

Lyskultur

NETF Norsk Eltavleforening
EFO Elektroforeningen
Elsikkerhetsforbundet
NEK Norsk Elektroteknisk komitè

DSB Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

DSB

FAD Fornyings- og Administrasjonsdepartementet

Departementene
ODIN

Standardisering

Standard Norge
Pronorm Nettbutikk
Lovdata
Tekniske forskrifter til Plan- og bygningsloven
Bustadoppføringslova
Internkontrollforskriften
Byggsertifisering

Regelhjelp

Regelhjelp, Veiviser til Regelhjelp for virksomheter

Bolig ABC

Bolig
Bustadoppføringslova
Huseiernes Landsforbund
Vi i Villa

Foreninger

Brannvernforeningen
Byggforsk
EAN i Elektrobransjen
EBL EnergiFakta

EFO Elektroforeningen
EIBA
ElsikkerhetsForbundet/Eltakst
FFV Fagrådet For Våtrom

NBEF Norges bygg og Eiendomsforening
NETF Tavlebyggerforeningen
TFS Tekniske Foreningers Servicekontor
RENAS

Infotorg

Microsoft oppdateringer, Windows & Office

Microsoft Update

Windows 2000    SP4
Windows XP       SP2

MS Office 2000    SP3
MS Office XP       SP3
MS Office 2003    SP2

Last også ned “KB” oppdateringene (KB = Knowledge base)
Mer info om “KB”: