Profsys AS

Integrator – FDV, HMS og internkontroll


Termografering

En liten bagatell kan i utgangspunktet ødelegge de dyreste og mest avanserte elektriske anlegg.

Spørsmålet er ikke om feil vil forårsake ulykker, spørsmålet er når. Det kan ta timer, det kan ta år, men feil vil før eller siden resultere i tap av materiell og i verste fall tap av menneskeliv.

Termografering er infrarød inspeksjon som avdekker unormale temperaturavvik og gjør problemene synlige ved å frembringe et varmebilde.

Den i stand til å avdekke feil i det elektriske anlegget og i bygningskonstruksjoner før feilen medfører svikt, skader og eventuelle ulykker.

Letter arbeidet ved driftsstans

Termografering øker ikke bare sikkerheten på utstyret, men bidrar også til økt kvalitet og produksjonssikkerhet og oppetid. Den gjør planleggingen av en eventuell driftsstans for reparasjoner enklere. Selve termograferingen utføres uten avbrudd i strømforsyningen.

Sluttkontroll, Internkontroll

Termografering er ofte et nødvendig hjelpemiddel for å kunne utføre Sluttkontroll og Internkontroll av elektriske installasjoner på en betryggende måte.

Ansvar

I henhold til lover og forskrifter er det eier/bruker som har ansvaret for forsvarlig vedlikehold og ettersyn av elektriske installasjoner, slik at de til enhver tid er i forskriftsmessig stand. Termografering er et meget godt hjelpemiddel for å tilfredsstille disse kravene.

Faglært personell

Termograferingen utfores av spesielt utdannet og sertifisert fagpersonell.

Økonomi

Bedre brannsikkerhet, mindre strømregning, redusert forsikringspremie og mulighet for en rask og effektiv inspeksjon av anlegget, uten brudd i strømforsyningen er god økonomistyring!

Info om Termografering, se:

  • Nelfo
  • Norsk Termografi Inspeksjon,Tjenester