Profsys AS

Integrator – FDV, HMS og internkontroll


Samarbeid

En unik tilgang til forskjellige moduler, FDV, IKK og DTV for løpende arbeid (i sann tid). Du administrerer tilgangen til dine samarbeidspartnere; leverandører, eier, RI, oppdragsgiver etc.

Kontakt Profsys for oppsett.