Profsys AS

Integrator – FDV, HMS og internkontroll


Outsourcing

Outsourcing, service og tjenester på Internett

Outsourcing for entreprenører, eiendomsbesittere og forvaltere m.fl..

Alle organisasjoner, bygg og anlegg har behov for eksterne tjenester.

Den grunnleggende motivasjonen for outsourcing er, noe forenklet, at organisasjonen selv ikke har den nødvendige kompetanse og kapasitet til å konkurrere med spesialistenes kvalitet og kostnadseffektivitet.

Dette er en trend som ikke bare er kommet for å bli. Den utvikles fra mange hold i mange retninger. Flere og flere bedrifter rendyrker sin egen profesjon/setter fokus på strategisk kjernevirksomhet og setter ut, outsourcer, drift av bygg, tekniske installasjoner, økonomifunksjoner etc..

Vi fokuserer bevisst på å redusere forbruket av tid og kostnader under arbeidet med å vedlikeholde bygg. Markedet er stort, og Norge alene representerer et marked på mange milliarder kroner år om annet.

Integrator DTV er skreddersydd til formålet for:

 • Eiere
  • Bruk markedets eneste verktøy
  • Ha full styring over kapasitet, tidsresurser og avvik.
 • Forvaltere
  • Følg opp planlagte oppgaver med DTVen
  • Ha kontroll over tid og oppgaver
  • La Outlook “huske” når oppgavene skal varsles og startes
 • Hva om du kunne kontakte ’en ”kilde” for alt vedlikehold, tilsyn og reparasjoner?
 • Ville bunnlinjen øke hvis kostnader til vedlikehold, tilsyn og reparasjoner ble redusert?
 • Entreprenører
  • Kontakt dine kunder før andre gjør det!
  • Bruk Outlook aktivt til varsel og start
 • Hva om du kunne knytte kontakter og bli ”kilden” til å vedlikeholde, føre tilsyn og utføre reparasjoner?
 • Ville bunnlinjen øke og oppdragene trygges hvis du aktivt bidrar til å bli ”kilden” til vedlikehold, tilsyn og reparasjoner?

Leveranser

Den mengde kunnskap som skal til for å holde et bygg operativt er omfattende. Det er derfor av stor viktighet at både eier, leier, driftspersonale, entreprenører etc. har evne til å kunne etterspørre og levere tjenester som tilfredsstiller kundens/byggets krav til oppetid.

Outsourcing vil være en avgjørende faktor for å kunne opprettholde de krav som skal til, og eier/leier har mest sannsynlig ikke selv denne kunnskapen.

Flerfaglig

Den som tilbyr tjenestene om å drifte kundens anlegg, helt eller delvis, må på en hensiktsmessig og styrende måte, selv hente inn/leie kapasiteter og kunnskaper på de områder man selv ikke rår over.

Kunden må på en forståelig og akseptabel måte bli tilfredsstilt når det gjelder å utføre de oppgaver og krav som vil dukke opp.

Det betyr at når entreprenøren selv ikke besitter den aktuelle kunnskap, skaffes den til veie gjennom avtaler som er inngått på forhånd med aktører på områder som f.eks. byggtekniske, SD anlegg og energistyring, medisinske installasjoner, IT løsninger, brann og sikkerhet, automasjon, ventilasjon, rør etc..

Eier/forvalter skal ikke bli belastet med unødig ventetid.

Outsourcings-oppgaver:

 • Administrative rutiner, finans, helsetjenester, bilhold, vaktmester, sikkerhet
 • Animasjon, illustrasjon, visualisering, utdanning
 • Annonse og marketing, merkevarebygging, PR, Internet, analyser
 • Call Centere, telefonsentral, eposttjenester
 • Drift, tilsyn og vedlikehold, av bygg og eiendom for Bygg, VVS, Elektro, Tele – data osv.
  • Brannslokkemateriell, vedlikehold
  • Bygningsrenhold
  • Dør og lås reparasjoner
  • Elektro, sterk & svakstrømsarbeider
  • Garanti- og servicearbeider
  • Gjenåpning, rydd & renhold
  • Glasskade, rep & vedlikehold
  • Golvvedlikehold
  • HVAC /VVS rep & utskifting, preventivt vedlikehold
  • Lys- lysutstyr replacement
  • Maling & tapet veggvedlikehold
  • Modernisering
  • Ombygging
  • Rørlegger rep & utskifting, preventivt vedlikehold
  • Sikkerhetstjenester, vakt, nøkkel etc
  • Skadedyr & rensing
  • Skilt & lysskilt rep
  • Snekker- tømrerarbeider
  • Takarbeider, rep & rens
  • Teppe skift, rens & vask
  • Utstillingsvinduer, rep & vedlikehold
  • Vannskade pump & tørk
  • Vei, gate & avløp vedlikehold
  • Vindus- og fasadevask
  • Etc etc
 • Engineering , CAD, tegning og illustrering
 • Grafisk design, multimedia, bannere, presentasjoner, webproduksjon
 • Iformasjonsteknologi, softwareutvikling, webdesign, elektronisk handel, sikkerhet
 • Oversetting
 • Personalforvaltning, posttjenester, rekruttering og ansettelse
 • Produksjon, OEM, kvalitetskontroll, pakking, garanti og service
 • Regnskap, budsjettering, inkasso
 • Skriving, copywriting nyhetsartikler,
 • Telekommunikasjon, epost, fax, VPN, svar og beskjed service
 • Transport og logistikk, varehotell, utleie
 • Trykking og publisering, bokdesign, desktop publishing, kopiering
 • Utdannelse og trening, kurs, sertifisering, PC kurs, personalutvikling
 • etc

Integrator DTV ligger klar til din bruk for entreprenører, eiere og forvaltere!