Profsys AS

Integrator – FDV, HMS og internkontroll


Hva er FDV?

FDV Forvaltning – Drift – Vedlikehold

Kravet til dokumentering øker.

I takt med økende krav øker også kravet til formalisert og lett tilgjengelig dokumentasjon. Når bygg og prosjekter er i gang er kravet til å dokumentere allerede en realitet.

Svært ofte nøler man med å starte opp. Det får raskt konsekvenser når overlevering skal finne sted. Bygget kan bli nektet overtatt og honorering av siste faktura kan utebli pga manglende dokumentasjon.

PBL / TEK / SAK 2010

PBL 10 med Teknisk forskrift og Saksforskriften definerer i klartekst at FDVen skal overleveres mot kvittering.

Hensikt

FDVen har som primær funksjon å ta hensyn til og opprettholde et anleggs kvaliteter og HMS uten at bruksegenskapene forringes. Følgelig må dokumentasjonen:

 • være enhetlig, ha en oppbygning, struktur, omfang og brukervennlighet

som tilfredsstiller ikke bare de som skal lage/skive FDVen, men vel så viktig; de som skal drifte anlegget i ettertid.

Samarbeidspartnere, leverandører

Nelfo Integrator FDV er forberedt for at samarbeidspartnere; utbygger, leverandører, underentreprenører etc., kan få Lesetilgang til FDVen.
De kan da gå til FDVen, NIK/KS/PBL eller IKK og følge med i fremdrift, fremlegge endringer, korrigeringer etc. om produkter og løsninger, PDF-tekniske informasjoner, vedlegg, tegninger og beregninger etc.

Den tidkrevende dokumenthåndteringa, – å sende info og filer frem og tilbake via e-post/post, er ikke lenger aktuelt!

Bokstavkodene FDV – FDVU

“FDV norm for bygninger” formaliserte ”FDV”. NS 3454 ”Årskostnader for byggverk 1987”, ble revidert i 2000 til ”Livssykluskostnader for byggverk” (LCC) og inkluderte bla. “U” i FDVU.

LCC er en forkortelse for ”Life Cycle Costing” tilsvarende Livssykluskostnader som omfatter alle kostnader i løpet av en bygnings levetid. Metode og modell for vurdering av livssykluskostnader er nedfelt i NS 3454.

 • K Kapitalkostnader
 • F Forvaltningskostnader
 • D Driftskostnader
 • V Vedlikeholdskostnader
 • U Utviklingskostnader
 • S Service- og støttekostnader
 • P Potensiale i fast eiendom

NS 3451 Bygningsdelstabellen er den standarden BA-bransjen i Norge anvender i prosjekter. Den omfatter inndeling av bygningen i fysiske deler.

 • Del 2 Bygg
 • Del 3 VVS
 • Del 4 Elektro
 • Del 5 Tele og automatisering
 • Del 6 Andre installasjoner
 • Del 7 Utendørs

NELFO Integrator FDV har NS 3451 2006/2009 som standard.

FDV Norm for bygninger ble utarbeidet av RIF Rådgivende Ingeniørers Forening (1989). “FDV Normen” har brukt nummereringen i Bygningsdelstabellen som grunnlag og Normen ble utarbeidet for å kunne brukes på alle typer bygg, store eller små.

Spesifikasjon

I 2001 ble Normen erstattet med ”FDVU dokumentasjon for bygninger” (RIF). Men, FDVUen referer bla. til “RIF Normen”. Og, det er:

 • ”RIF Normen”, som fremdeles, blir lagt til grunn når rådgivere setter krav til FDV i sine spesifikasjoner.

NELFO Integrator FDV er totalløsningen som dekker bedriftens behov for dokumentasjon.

NS 3451 bygningsdelstabellen, gir deg sikkerhet for at alle aktuelle anleggsdeler blir ivaretatt.

Omfang

 • I FDVen bestemmer du selv i omfanget og detaljgraden ved å velge 2-, 3- eller 4-siffernivå.
 • Du kan hente inn/gjøre bruk av den “standardtekst” som er tilgjengelig, redigere og raskt ferdigstille FDV-innholdet.
 • Gjør bruk av funksjoner som å laste inn Pdf-teknisk informasjon om utstyr eller tidligere FDVer (Referansebygg).
 • Last inn – og knytt tegninger opp mot tilhørende anleggsdel
 • Inkluder Samsvarserklæringer, måleprotokoller, FEBdoc beregninger etc..

 

Alt er menystyrt fra ett og samme vindu og omfatter alle fag. Det er ikke bare standarder som er viktig. Minst like viktig er krav til FDV fra rådgivere, forvaltere og eiendomsbesittere.

NELFO/Profsys har ikke lagd verken Bygningsdelstabellen eller “RIF normen” . Vi har satt dette i system. Bygningsdelstabellen er standarden som gir prosjektet en særdeles gunstig oversikt, enhetlighet, struktur etc.

 

Overlevering

FDVen kan bli innholdsrik.

Den kan bli stor, av og til veldig stor, alt etter prosjektets størrelse og omfang.

FDV-fila (PDF) er ubetydelig; 50 – 70 – 90 sider. Men, vedleggene alene kan bli mange hundre – kanskje flere tusen sider. Skal den så skrives ut og settes i ringperm i 3 sett, har du flere/mange dagers arbeid.

 

Spar tid og kostnader

Benytt Lesetilgangen allerede fra dag 1.
(Ny Lesetilgang sommern 2016, url: https://lesetilgang.profsys.no)

Det tar deg 4-5 minutter å sette den opp. Du administrerer, gir – og trekker tilbake lesetilganger etter behov.

 

 

Mer info, se: