Profsys AS

Integrator – FDV, HMS og internkontroll


Hva er DTV?

DTV, Drift, Tilsyn og Vedlikehold

– for entreprenører, eiendomsbesittere og forvaltere.

Definisjoner

 • DTV springer ut fra FDVen som har sin opprinnelse i NS 3451 Bygningsdelstabellen og RIFs FDV/FDVu
 • Norsk Standard, NS, 3454 Definerer:
 • “Facility Management (FM) til forvaltning, drift, vedlikehold, utvikling og service av eiendom.”
 • Bladet Eiendomsnytt har gitt følgende beskrivelse:
  • “Facility Management handler om å samle all sekundærdrift for et selskap under en paraply. Det innebærer alt fra forvaltning av utleie og vedlikehold av bygninger, til kantine, rengjøring og klargjøring av konferanserom” m.m.

DTVen er utviklet for perioden etter overlevering (av FDVen) og er satt i system for å kunne drifte bygget med alle faciliteter.

Hensikt

DTVen har, med bakgrunn i FDVen, den primærfunksjon å ta hensyn til og å opprettholde et anleggs kvaliteter mht HMS uten at bruksegenskapene forringes. Følgelig må dokumentasjonen ha en oppbygning, struktur, omfang og brukervennlighet som tilfredsstiller de som skal drifte anlegget i fremtid.

DTV er, når prosjektet er overleveres, et nødvendig og ofte utelatt tema for entreprenører.

DTVen er av modulene i Integrator. Den er naturligvis, på samme måte som FDVen, flerfaglig og gir deg målbevisst muligheten til å ta vare på dine kunder når jobben er gjort og å skaffe deg nye kunder.

En naturlig del i et prosjekt er at FDVen leveres ved overtagelse. Den gir et svært godt grunnlag for å inngå en DTV-avtale.

Hvorfor drift, tilsyn og vedlikehold

Markedet for drift, tilsyn og vedlikehold er stort, flere milliarder kroner i året, og mange bedrifter har funnet ut at det er mye mer lønnsomt å konsentrere seg om sin egen kjernevirksomhet, og la andre, “spesialister”, ta seg av oppgaver som ikke tilhørerer kjernevirksomheten med det resultat at de får færre administrasjonsoppgaver, frigjort tid, ressurser og kostnader.

Drift, tilsyn og vedlikehold av bygg krever betydelig kunnskap. Skal det oppnås effektiv, lønnsom og brukervennlig forvaltning av eiendomsmassen må drift, tilsyn og vedlikehold planlegges, utføres og følges opp av fagfolk med kunnskaper på en rekke områder.

Hvem bruker drift, tilsyn og vedlikeholdsavtaler

 • Eiendomsselskaper
 • Industri & Offentlige etater
 • Bank-, handel- og forsikringsbedrifter
 • Hoteller
 • Bensinkjeder
 • etc

Hva kunden ønsker er avgjørende

 • Kundens forventninger og ønsker er alltid grunnlaget for avtaler.
 • Kravene omfatter bl.a.:
  • Leverandørens integritet og lojalitet
  • uavhengighet til underleverandører
  • kvalitet og service
  • kostnadsnivå og fleksibilitet
  • rapportering, og
  • Kunden skal beholde styringsretten.

Kundens fordeler

 • Kan konsentrere seg om sin kjernevirksomhet
 • Kundeorientert oppfølging og service
 • Kvalifiserte fagfolk, utfører nødvendig drift, tilsyn og vedlikehold
 • Avtalt pris
 • Kunden kan budsjettere med riktige kostnader
 • Trygghet for at tekniske anlegg er i forskriftsmessig stand
 • God totaløkonomi

Outsourcing

Alle organisasjoner kjøper eksterne tjenester. Den grunnleggende motivasjonen for outsourcing er, noe forenklet, at organisasjonen selv ikke har den nødvendige kompetanse og kapasitet til å konkurrere med spesialistenes kvalitet og kostnadseffektivitet.

For mer utfyllende info, kontakt:

Profsys
Tlf.: 67 98 06 30
E-post post@profsys.no