Profsys AS

Integrator – FDV, HMS og internkontroll


Fakta

Type bygg

Nelfo Integrator til bruk for:

 • Næring, sykehjem, undervisning, kontor, produksjon, lager,kjøpesenter, luftfart, havn, drivstoffanlegg, landbruk, bolig, leilighet, rekkehus m.m..
Omfang

Tilpasset for:

 • oppdrag, prosjekter og service av alle typer og størrelser.
Aktører

Til anvending for:

 • El-installatører, entreprenører etc.
 • eier, utbygger, tiltakshaver, entreprenør, forvaltning, leverandører, RI, samarbeidspartnere m.m.
Fagretninger

For FDV alle fag ihht. NS 3451; Bygningsdelstabellen, 2006/2009

 • Bygning,
 • VVS Installasjoner,
 • Elkraft,
 • Tele- og automatisering,
 • Andre installasjoner,
 • Utendørs
Du . . .
 • Anvender gjenbruk av data
 • Lager, legger til rette dine egne maler/standarder
 • Tilpasser omfang, innhold og løsning til oppdragene
 • Bruker innlagte standardskjemaer, -lister, -prosedyrer, -dokumenter
 • Oppretter dine egne standardskjemaer, -lister, -prosedyrer, -dokumenter
Visste du at:
 • Integrator er en norsk utviklet programvare?
 • Integrator er bygd av fagfolk for fagfolk?
 • våre kunder representerer/påvirker > 90% av våre innovative løsninger?
 • Integrator er webbasert?
 • du slipper både CD og tid-sløsende papiroppgraderinger?
 • du kan jobbe hvor du vil med Internett?
 • Nelfo og Profsys har en velutviklet samarbeidsavtale?
Løsninger
 • FDV til å lage, skrive den pålagte dokumentasjon, bruksanvisning, for overlevering
 • IKK verktøy til å gjennomføre periodisk kontroll
 • NIK, HMS Nelfo Integrator til å sette opp og vedlikeholde internkontroll/HMS for Bedriften
 • KS KvalitetsSikring med ISO 9001 som grunnlag. Bruk som hjelpeverktøy til kvalitetsstyring eller som styresystem ved eventuell ISO sertifisering.
 • PBL Styresystem ved/for -sentral godkjenning
FDV grunnlag

Grunnlaget for FDVen er:

 • NS 3451 Bygningsdelstabellen
  • 2006/2009 og
 • grunnlag fra RIFs FDV norm for bygninger 1989, (rev.2001),
 • Det er stammen i en sterkt forenklet og tids-tilpasset FDV-system.
NIK Nelfo InternKonroll

NIK er Nelfos InternKontrollsystem, HMS for virksomheter og er utviklet i samarbeid Profsys & Nelfo.

 • NIK ivaretar behov til HMS/Internkontroll iht. DLE, Arbeidstilsynet og tilsv.
Oppbygning

Nelfo Integrator er web-basert