Profsys AS

Integrator – FDV, HMS og internkontroll


Integrator

Integrator er et verktøy utviklet av Profsys AS. Systemet er WEB-basert. Det krever ingen spesielle datakunnskaper eller opplæring.

  • Men, det er en fordel med kunnskap om bruk av tastaturet.
  • Og, det er en fordel med kunnskap om bedriftsadministrasjon og prosjektarbeid.

Har du tilgang til Internett, har du også tilgang til Integrator.

  • Kan brukes når som helst – hvor som helst
  • Ingen programoppdatering / installasjons-CD

Integrator er utviklet med bakgrunn og kunnskap om hva et prosjekt/bygg/oppdrag gjennomgår fra oppstart, under prosjektering, igjennom byggefasen, via overlevering og inn i drifts- tilsyns- og vedlikeholdsfasen.

Sikkerhet, lagring og backup

Alt du jobber med, skriver inn og laster opp blir lagret på en eksternt plassert hovedserver. Backup og sikkerhet har høyeste prioritet og kjøres i tillegg på forskjellige geografisk plasserte servere.