Profsys AS

Integrator – FDV, HMS og internkontroll


Velkommen

Profsys AS ble etablert i 2000 og er en ledende leverandør av programløsninger og verktøy for rådgivere, prosjekterende, entreprenører, eiendomsbesittere og –forvaltere av kostnadseffektive systemer for installasjoner, bygg og anlegg.

Vi har en liten og oversiktlig organisasjon der det er fokus på de behov og problemstillinger som finnes ute hos kunder og brukere.

Internett Integrator

Utvikling av eksiterende produkter, nye løsninger og tilpasninger har høy prioritet og innspill, ønsker og tanker fra våre kunder er våre viktigste ressurser.

Bedriften har sin bakgrunn i elektrofag. Men, elektromiljøet er ikke enerådende. Integrator er tilpasset andre fagmiljøer og kan anvendes i tverrfaglige prosjekter og oppdrag, ref. NS 3451 Bygningsdelstabellen og RIFs “FDV norm for bygninger”, IK-Forskriften/HMS etc..

Profsys er først og fremst en servicebedrift. Vi gir den nødvendige assistanse for at systemene skal fungere som forutsatt.

Support og service er en selvfølge ovenfor våre kunder.

Målgruppen er rådgivere, prosjekt- og byggeledelse, Bygg-, VVS- og Elektro-Entreprenører, byggeiere, eiendomsforvaltere, driftspersonell etc..

Nelfo

Vi har et nært og utviklende samarbeid med Nelfo. Den nye NIK, Nelfo InternKontroll, er et resultat av dette samarbeidet.

Medlemmer av Nelfo dekker på denne måten et uttalt behov og drar nytte av en gunstigere pris- og serviceavtale enn ikke medlemmer.

 

Privacy policy iAvvik