Profsys AS

Integrator – FDV, HMS og internkontroll


Velkommen

SE NYHETER OM PRESSEMELDING

Profsys AS ble etablert i 2000 og er en ledende leverandør av programløsninger og verktøy for rådgivere, prosjekterende, entreprenører, eiendomsbesittere og –forvaltere av kostnadseffektive systemer for installasjoner, bygg og anlegg.

Vi har en liten og oversiktlig organisasjon der det er fokus på de behov og problemstillinger som finnes ute hos kunder og brukere.

NELFO Integrator

Nelfo Integrator er utviklet i et samarbeid mellom Profsys AS og NELFO.
Medlemmer av Nelfo dekker på denne måten et uttalt behov og drar nytte av en gunstigere pris- og serviceavtale enn ikke medlemmer.

Utvikling av eksisterende produkter, nye løsninger og tilpasninger har høy prioritet og innspill, ønsker og tanker fra våre kunder er våre viktigste ressurser.

Bedriften har sin bakgrunn i elektrofag.
Men, elektromiljøet er ikke enerådende. Integrator er tilpasset andre fagmiljøer og kan anvendes i tverrfaglige prosjekter og oppdrag, ref. NS 3451 Bygningsdelstabellen,IK-Forskriften/HMS etc..

KS KvalitetsSikring

Gjennom stadig økende krav til og etterspørsel av dokumentasjon ligger KS KvalitetsSikring sammen med NIK NELFO InternKontroll som et sterkt verktøy til å sikre oppdrag mot Byggherrer, HE, UE etc.

KS Online

er utviklet for Byggmesterforbundet, Norsk Trevare og Glass og fasadeforeningen

Profsys er først og fremst en servicebedrift. Vi gir den nødvendige assistanse for at systemene skal fungere som forutsatt.

Support og service er en selvfølge ovenfor våre kunder.

Målgruppen er Elektro-Entreprenører, rådgivere, prosjekt- og byggeledelse, Bygg-, VVS-bransjen samt byggeiere, eiendomsforvaltere, driftspersonell etc..

 

Privacy policy iAvvik